İntifa Hakkı Nedir?

İntifa hakkı adı verilen hakkın birçok tanımı bulunmaktadır. Ancak genel anlamıyla intifa hakkı bir eşyanın sahibinin kendisine ait olan herhangi bir mal üzerindeki hak ve yetkilerinden bir başka şahsın faydalanmasına izin vermesidir.

İntifa hakkı kapsamındaki durum yasalar tarafından garanti altına alınmaktadır. Bir sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde bir mal, başka bir şahsa devredilebilmektedir. İntifa hakkı çerçevesinde hak talep eden şahısların, sözleşmede belirtilecek hükümleri Medeni Kanun’a göre düzenlemeleri gerekmektedir. İntifa hakkı süresi ise gerçek şahıslarda ölüm ile biterken tüzel şahıslarda ise 100 yıl olarak belirtilmiştir.

 

İntifa Hakkı Sahibinin Hakları Nelerdir?

İntifa hakkı, sahibine mülkiyetine sahip olduğu maldan istediği gibi faydalanma ve kullanma hakkı tanımaktadır. Aynı zamanda şahıs, intifa hakkı ile birlikte mülkü üzerinden gelir elde etme ve yönetme gibi haklara da sahip olmaktadır. Mülk sahibi şahıs, sözleşmede belirtilen süre boyunca intifa hakkının ona sunduğu ayrıcalıklardan faydalanabilmektedir. Aynı zamanda da intifa hakkı hususunda; mülke bakım sorumluluğu, koruma sorumluluğu, sigorta sorumluluğu, işletme masraflarını ve vergilerini ödeme sorumluluğu gibi sorumluluklar şahıslara verilmiştir. Dolayısıyla intifa hakkı, mülkiyet hakkından farklıdır.

 

İntifa Hakkı Nasıl Sona Erer?

İntifa hakkının sona ermesi için; hak sahibin ölmesi, mahkeme kararı ile intifa hakkının sona ermesine kanaat getirilmesi veya sözleşmede belirtilmiş olan hükümlerce sürenin sonuna gelinmesi gibi durumların ortaya çıkması gerekmektedir. Ancak hak sahibinin öldüğü durumlarda ve sözleşmede belirtilen sürenin bitme durumlarında, intifa hakkı doğrudan tapu sicilinden silinmemektedir. Dolayısıyla intifa hakkını sona erdirmek isteyen şahısların tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İntifa hakkını sona erdirmek isteyen hak sahibi, ölüm ve sözleşme süreleri dışındaki harici sebepleri gerekçe göstererek yine tapu müdürlüğüne başvurabilmektedir. Akabinde ise intifa hakkını sona erdirmek isteyen hak sahibi, ödeme yükümlülüğü olan tapu harcını ödeyerek intifa hakkına son verebilmektedir.