İskan Nedir?

İskan adı verilen terimi tanımlamak gerekirse iskan, insanları bir yere konumlandırma veya yerleştirme demektir. “İskan nedir?” diye sorulduğunda ise iskan genel olarak oturma izni denebilmektedir. İskan, gayrimenkullerin tasdiklenmiş projesine uyumlu bir şekilde yapılması halinde bulunduğu belediye aracılığıyla alınan belgedir.

İnşaatı üstlenen şirketin, inşaatı tasdiklenmiş projeye uyumlu bir şekilde yapmaması durumunda iskan alınamamaktadır. Ayrıca iskan belgesi bulunmayan gayrimenkule elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetler verilmemektedir. Dolayısıyla iskan belgesinin alınabilmesi için, inşaat firmasının dilekçe hazırlayarak bulunduğu belediyeye müracaat etmesi gerekmektedir.

 

İskan Olmaması Halinde Ortaya Çıkan Durumlar Nelerdir?

İskan olmaması halinde ortaya çıkacak birkaç durum bulunmaktadır. Öncelikle iskan alınmamış yapı, yasal sürecini tamamlamamış demek oluyor. Dolayısıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre; ruhsat tarihinden itibaren 5 sene içerisinde inşaatın bitirilmesi ve iskan belgesinin alınması zorunludur. 5 sene içerisinde inşaat bittiği takdirde bile eğer iskan belgesi alınmazsa, inşaat ruhsatı hükümsüz hale gelmektedir. Dolayısıyla bahsi geçen bina, ruhsatsız ve kaçak yapı olarak nitelendirilmekte ve bu yapıya elektrik, doğalgaz ve su gibi hizmetler verilmemektedir. Ayrıca yapının bulunduğu belediyenin yönetimi, istediği takdirde bu yapıya para cezası verebilmektedir.