Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu, kat mülkiyetinin uygulanması için gereken esasların belirtildiği kanundur. Bu kanunun 7. Maddesinde yer alan bir ifadeye göre kat mülkiyetine tabii olan konutun tamamı için ortaklığın giderilmesi istenememektedir. Aynı yasanın 10. maddesine göre ise, anataşınmazın tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrımenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti tesisi mümkün değildir. Bundan ayrı, 14. maddenin üçüncü fıkrası, kat irtifakından kat mülkiyeti nedir geçilmesi için yapının tamamlanmış olması koşulunu getirmektedir. Öte yandan, Kat Mülkiyeti Yasasının 10. maddesinin sonuncu fıkrası uyarınca ortaklığın kat mülkiyetine geçiş suretiyle giderilmesine karar verilebilmesi için, taşınmaz üzerinde daha önce kat irtifakı tesis edilmemiş olması gerekir. Kat irtifakı tesis edilen yapılarda kat mülkiyetine geçiş ilgililerin talebi üzerine idari işlemle yapılır.

 

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun belirttiği esaslara göre kat mülkiyeti, inşası bitmiş bir taşınmaz gayrimenkulün kısımlarının hangi amaç doğrultusunda kullanılacağına yönelik bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı veren bir kanıt belgesidir. Taşınmaz bir gayrimenkulün bağımsız kısımları genellikle; işyeri, ofis, depo, mağaza ve daire olarak kullanılabilmektedir.